Zapoj sa a vyhraj kabelku, ruksak či peňaženku

rozdavame-radost.jpg 
Čo spraví žene radosť viac, ako nová kabelka, peňaženka, elegantné hodinky či štýlový ruksak? V pravidelných intervaloch Vám na našich sociálnych sieťach dávame možnosť získať ľubovoľný produkt z našej ponuky. Ak sa na Vás usmeje šťastie, budete to práve Vy, čo z Bellakabeliek získa to, počom túžite najviac. Stačí, ak budete likovať našu funpage na facebooku a potom už stačí iba sledovať príspevky, kde sa dozviete, čo môžete získať. Výherca bude zverejnený na tejto stránke a o deň neskôr aj na facebooku. Mená výhercov nájdete nižšie.Vianočná akcia Bellakabelky.sk

Podmienky súťaže "Rozdávame radosť na Facebooku a Instagrame": Organizátorom súťaží je spoločnosť IA emotion s.r.o. so sídlom Svätoplukova 3, 90301 Senec. IČO:46 860 991 DIČ:2023635394. Spoločnosť Facebook, Instagram a iné nie sú zodpovedné za priebeh Akcie "Rozdávame radosť" a nemajú s akciou žiaden vzťah. V akcii je možné získať vzorky produktov zadarmo na základe zapojenia sa do súťaže. Súťaže sa môže zúčasniť každá fyzická osoba, ktorá spĺňa všetky podmienky stanovené v zákone a v tomto štatúte. Súťaže sa nemôže zúčasniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže v paragrafe 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Výherca zo zahraničia si musí hradiť náklady spojené s dopravou výhry. Výška ceny dopravy sa odvíja od aktuálneho cenníka prepravcu GLS. Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné vybrať konkrétny produkt z ponuky e-shopu Bellakabelky.sk a uverejniť ho v komentári pod súťažným príspevkom. Meniť vybranú vzorku produktu po zlosovaní nie je možné. Nie je možné získať produkty značky Michael Kors, pokiaľ to nie je pri konkrétnej súťaži určené inak. Po zlosovaní bude výherca oboznámený o výhre súkromnou správou. Výherca bude uverejnený na tejto stránke po udelení súhlasu so spracovaním a uverejnením osobných údajov. Pokiaľ výherca neprejaví záujem (po kontaktovaní usporiadateľom) o vybraný produkt do 5 dní, výhra automaticky prepadá. Informácie o dĺžke trvania, podmienok zapojenia, cenách a losovaní budú uvedené pri jednotlivej súťaži. Súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí so spracovaním osobných údajov verejne dostupných na sociálnej sieti Facebook, Instagram alebo YouTube, na dobu maximálne 30 kalendárných dní. Osobné údaje nie sú zhromažďované na žiadnych iných miestach, za žiadnym iným, ako informačným účelom a nie sú predávané tretím stranám. Dotknuté osoby majú možnosť kedykoľvek požiadať o odstránenie osobných údajov písomne alebo ústne. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti. Viac informácií o ochrana osobných údajov nájdete tu.Nevyhrali ste? Skúste sa pozrieť do naších kategórií