Zásady ochrany osobných údajov


Spoločnosť E-comm visions s.r.o. nezhromažďuje osobné údaje, ktoré by mohli identifikovať špecifickú osobu, okrem prípadov, kedy osoba sama poskytne spoločnosti E-comm visions s.r.o. tieto údaje dobrovoľne. Takéto údaje môžu byť získané v prípade, kedy sa osoba dobrovoľne zaregistruje za účelom využívania služieb serveru www.bellakabelky.sk, vytvorila objednávku, poprípade inú aktivitu, ako je využitie kontaktného formulára, uplatnenie si reklamácie a podobne. Akékoľvek osobné údaje identifikujúce konkrétnu osobu nebudú poskytované ani predané tretej strane, okrem prípadov, kedy si to vyžaduje dokončenie služby, ako napríklad predanie údajov prepravcom, alebo keď bude užívateľ upozornený na ich predanie a bude s tým súhlasiť v dobe zberu dát. 

Spoločnosť E-comm visions s.r.o. si vyhradzuje právo uskutočňovať analýzy o chovaní užívateľov na svojich internetových stránkach. Medzi tieto analýzy patrí napríklad meranie návštevnosti a sledovanie chovania na internetových stránkach. Tieto údaje môžu byť k dispozícii prípadným zadávateľom reklamy, vždy však v podobe štatistického prehľadu, nie menovite.

Užívatelia by mali vziať na vedomie, že údaje, ktoré dobrovoľne poskytnú do diskusných fór alebo iných automaticky generovaných stránok, môžu byť použité treťou stranou. Takéto použitie osobných informácií však nie je možné kontrolovať a spoločnosť E-comm visions s.r.o. za ne nenesie žiadnu zodpovednosť.

Užívatelia by si mali byť vedomí skutočnosti, že niektoré informácie o užívateľoch môžu byť automaticky zbierané v priebehu štandardných operácií serveru (napr. IP adresa užívateľa) a tiež pri použití cookies (malých textových súborov, ktoré sa ukladajú na počítači užívateľa za účelom identifikácie alebo autentifikácie užívateľa, prípadne fungovania elektronického obchodu). 

Osobné údaje sú uchovávané po dobu potrebnú na spracovanie objednávky a vybavenie všetkých legislatívných náležitostí, reklamácií a podobne. Na žiadosť užívateľa spoločnosť E-comm visions s.r.o. vykoná  všetky potrebné kroky k odstráneniu všetkých osobných dát daného užívateľa. 

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

požadovat informáciu, aké osobné údaje spracovávame, požadovat  vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov, vyžiadat si prístup k týmto údajom a tieto údaje nechať aktualizovať alebo opraviť, požadovat vymazanie týchto osobných údajov.


Informácie o zbieraní súborov Cookies: 


Za účelom zlepšenia poskytovaných služieb web Bellakabelky.sk využíva súbory cookie. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v počítači alebo zariadení pri návšteve internetovej stránky Bellakabelky.sk. Používaním súborov cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do jeho prehliadača. O tejto skutočnosti je upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavuje ďalším prezeraním našej webovej stránky.


Súbory cookies pomáhajú napr.:


K správnej funkčnosti stránok, aby bolo možné dokončiť proces nákupu.


Pri zapamätávaní prihlasovacích údajov našich zákazníkov, takže ich nemusia opätovne zadávať.


Pri zisťovaní, ktoré stránky a funkcie používajú návštevníci najčastejšie. Na základe toho môžeme čo najlepšie prispôsobiť ponuku požiadavkám zákazníkov.


Pomáhajú nám zistiť, ktoré reklamy si návštevníci najčastejšie prehliadajú, aby sa im pri prechádzaní stránok nezobrazovala stále tá istá reklama, prípadne aby sa im nezobrazovala reklama na tovar, o ktorý nemajú záujem.


Aké súbory cookie používame: 


Súbory cookie používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo Vašom prehliadači iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo Vašom zariadení oveľa dlhšie alebo pokiaľ ich manuálne neodstránite (doba ponechania súborov cookie vo Vašom počítači, mobile či tablete závisí od individuálneho nastavenia.


Z hľadiska funkcie, ktorú jednotlivé cookie plnia, je možné cookie rozdeliť na:


Konverzné - Analyzovanie výkonu rôznych predajných kanálov.


Trackingové (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon predajných kanálov.


Remarketingové, ktoré sa používajú pre personalizáciu obsahu reklám.


Analytické, ktoré pomáhajú zvýšiť užívateľské pohodlie nášho webu.


Esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webstránky.Podľa týchto údajov Vás však nie je možné identifikovať.